Bưu Phẩm Bảo Đảm

Bưu Phẩm Bảo Đảm

Tìm điểm cung cấp Phạm vi cung cấp dịch vụ Quy định về khối lượng / kích thước...

Read More

Vận Chuyển EMS

Vận Chuyển EMS

Là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận..

Read More

VẬN CHUYỂN HÀNG NẶNG QUỐC TẾ

VẬN CHUYỂN HÀNG NẶNG QUỐC TẾ

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng..

Read More

CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Bảng cước dịch vụ VNPost là doanh nghiệp được Nhà nước..

Read More

DỊCH VỤ EMS THỎA THUẬN

Là dịch vụ có giá cước kinh tế với chỉ tiêu thời gian toàn trình cộng thêm 02 ngày so với dịch vụ EMS thông thường Phạm vi áp dụng Dịch vụ EMS thỏa thuận áp dụng với bưu gửi chuyển phát cận vùng và cách vùng, không áp dụng với bưu gửi chuyển phát

DỊCH VỤ BƯU KIỆN

Bưu kiện là dịch vụ chuyển phát vật phẩm, hàng hóa đến địa chỉ nhận. Bưu gửi được gắn số hiệu để theo dõi, định vị trong quá trình chuyển phát. Mô tả dịch vụ Đặc điểm của bưu kiện như sau:1. Khối lượng, kích thướca. Bưu kiện trong nước– Khối lượng tối đa: 30kg/bưu

BƯU PHẨM BẢO ĐẢM

Bưu phẩm bảo đảm là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu phẩm đến địa chỉ nhận trong nước và quốc tế; bưu phẩm được gắn số hiệu để theo dõi, định vị trong quá trình chuyển phát. Phạm vi cung cấp dịch vụ Toàn quốc Quy định về khối lượng / kích

CHUYỂN PHÁT NHANH EMS

Là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam trong nước và các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) và Hiệp hội EMS theo chỉ tiêu thời gian được Công ty Cổ phần Chuyển